Warszawskie Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to inicjatywa Warszawskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowy oraz  Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Głównym założeniem Forum jest powołanie grupy roboczej składającej się z przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin oraz ekspertów zajmujących się na co dzień pracą na rzecz tego środowiska. Zadaniem utworzonej grupy będzie wspólne wypracowanie i przetestowanie modelu systemowej pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną „od urodzenia do wieku podeszłego” w Warszawie.

foni      2      forum1

logo

Forum jest organizowane w ramach projektu „Prowadzenie Stołecznego Centrum Współpracy Obywatelskiej” współfinansowanego ze środków m.st. Warszawy.